Vừa gặp đã yêu – Y Doãn

Lễ nhập học.

Anh là học trưởng đại diện cho hội học sinh lên đọc diễn văn. Cô là sinh viên năm nhất ngủ gật trong lễ khai giảng. Đột nhiên cô mơ mơ màng màng: “Năm trăm đồng! Để tôi đùa giỡn với anh một lần!”

Toàn trường ồ lên.

Dung Hủ lịch sự trả lời: “Được, chờ kết thúc đã.”

Chung Tình tỉnh ngủ.

Từ nay về sau, bên cạnh cô chẳng hiểu vì sao lại xuất hiện thêm một vị đại thần.

***

1. Muốn đem truyện đi đâu cũng được trừ các trang có gắn quảng cáo

2. Truyện sẽ có thêm pass gợi ý

3. Tiến độ đăng truyện: một tuần ba chương (đang tạm ngừng)

 

Chương 1Chương 2Chương 3Chương 4Chương 5

Chương 6 – Chương 7 – Chương 8Chương 9Chương 10

Chương 11 – Chương 12 – Chương 13 – Chương 14Chương 15

Chương 16 – Chương 17 – Chương 18 – Chương 19 – Chương 20

Chương 21 – Chương 22 – Chương 23 – Chương 24 – Chương 25

Chương 26 – Chương 27 – Chương 28 – Chương 29 – Chương 30

Chương 31 – Chương 32 – Chương 33 – Chương 34 – Chương 35

Chương 36 – Chương 37 – Chương 38 – Chương 39 – Chương 40

Chương 41 – Chương 42 – Chương 43 – Chương 44 – Chương 45

Chương 46 – Chương 47 – Chương 48 – Chương 49 – Chương 50

Chương 51 – Chương 52 – Chương 53 – Chương 54 – Chương 55

3 thoughts on “Vừa gặp đã yêu – Y Doãn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *