Liệt đồ – thông báo

Hiện tại, tớ sẽ ngừng edit truyện này. Do trong thời gian tới tớ bận quá nên không thể tiếp tục, tớ thật sự rất tiếc vì vô cùng ưng nội dung truyện. Ngoài ra, tớ thấy có một nhà khác đang edit và đã tới chương 28, tốc độ edit và văn phong của bạn ấy khá tốt nên các bạn có thể qua nhà bạn ấy đọc và ủng hộ nhé: https://tuncoi.wordpress.com/liet-do-giai-tong/

Thanks all.