Ebook truyện của LQĐ

Click vào link sau để tìm và tải ebook:

1. Ebook của LQĐ (đang cập nhật): http://goo.gl/6rJLeN

2. Phần ebook mới được chọn lọc theo đánh giá khách quan trên mạng nằm ngay đầu trang chủ (vẫn đang cập nhật) 

3. Phần ebook mới theo ngày/tháng/năm

4. Hướng dẫn tải ebook

=====> Hoặc Link này (ebook từ thời điểm 13/1/2017 trở về trước)

 Lưu ý: Nếu muốn dùng chức năng Search của mục 1 và mục 3, bạn phải đăng nhập gmail. Còn nếu truy cập bằng điện thoại bạn phải tải ứng dụng Google Drive trên app store hoặc CH Play trong điện thoại thì khi tìm ebook mới chính xác. Nếu gõ tên mà vẫn không tìm được, tắt ứng dụng Google Drive mở lên lại sẽ tìm được bình thường (có thể gõ tiếng Việt không dấu để tìm ebook). Truy cập bằng trình duyệt web khi tìm ebook sẽ không chính xác đối với điện thoại.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *