Tương tỉnh – Quân Ước

 

Rõ ràng mình không làm gì, nhưng lại thành sai trái.

Năm 19 tuổi, Trần Thứ rốt cuộc đã hiểu được điều này

Anh nhớ rõ, năm đó Khương Tỉnh rất trẻ, năm đó cô vẫn là vợ thầy giáo anh.

DOWNLOAD EBOOK

prcepub