Trăm năm hòa hợp, ước định một lời – Tố Quang Đồng

Cùng nhau trưởng thành, cùng nhau lựa chọn, cùng nhau nỗ lực kiên trì.

Chuyện tuổi trẻ năm ấy ấm áp như chiếc bánh bao ra lò trong căn tin sớm hôm…

DOWNLOAD EBOOK

prcepub