Tìm đường – Quân Ước

Sau khi bị bạn thân lừa vào ổ bán hàng đa cấp, nữ hán tử Lương Nghiên đánh nhau vật lộn, gây chuyện thị phi.
Không cẩn thận đã chọc phải đại thúc soái ca thâm tàng bất lộ Thẩm Phùng Nam.

“Tôi đang tìm một người, để hứa hẹn, để yêu thương, để đợi chờ…”

DOWNLOAD EBOOK

prcepub