Tiểu nam phong – Cửu Nguyệt Hi

Phần note của trang fanpage đã làm lại ebook này:

1. Không sửa lại ebook.

2. Điện thoại hệ điều hành Android thì dùng ứng dụng Aldiko đọc. Nếu dùng Ios thì dùng ứng dụng IBook để đọc (dùng Iphone cũng download file epub) => Lưu ý: không dùng kindle, không dùng file prc đọc để tránh lỗi.

3. Xem theo dạng cuộn chữ, bỏ luôn chế độ đọc đêm, không đổi phông nền.

***

Thế giới này điên cuồng, thối rữa, không có nhân tính; nhưng em lại thanh khiết, dịu dàng, không nhiễm chút bụi trần.

DOWNLOAD EBOOK

epub