Âm tào địa phủ – Nhược Nhược Dao

Từ thuở tóc để chỏm đã không có cha mẹ, ăn nhờ ở đậu.

Lập gia đình bị bắt nửa đường, chết oan.

Vào địa phủ thành tạp vụ, không ngừng có chuyện.

Liễu San San thường nghĩ, kiếp trước nàng đã tạo nghiệt kiểu gì mà kiếp này số mệnh của nàng lại nhấp nhô vô cùng thế này?

Để giải đáp vấn đề này, phải nói đến… các vị tự tìm đáp án đi.

DOWNLOAD EBOOK

prc – epub