Quay về yêu anh – Chi Hoãn

Năm cô bảy tuổi.

Bạch Thấm: “Anh Tử Thiên, bọn họ nói anh bị bệnh tự kỉ, bệnh tự kỉ là gì thế ạ?”

An Tử Thiên…

Năm cô mười tám tuổi.

Bạch Thấm: “An Tử Thiên, anh là đồ cố chấp biến thái, phải chăng đến chết trong lòng anh cũng chưa từng có tôi?”

An Tử Thiên…

Cả đời, An Tử Thiên: “Anh yêu em”

DOWNLOAD EBOOK

prcepub