Nữ Vương và Trung Khuyển – Nguyệt Cả Triều Ca

 

Nữ vương vẫn luôn là nữ vương dù cho có phạm phải sai lầm thế nào thì trời xanh vẫn cho cô sống lại, để cô giữ gìn và trân trọng những thứ quý giá mà cô đã để vuột mất bởi kiếp trước.

DOWNLOAD EBOOK

prcepub