(Bản tạm) Nguyên phối bảo điển – Hàn Võ Ký

Không phải xuyên không, không phải trùng sinh mà là nữ chủ Đỗ Hằng Sương từ trong Lưu Quang kính nhìn thấy bản thân mình bị nữ xuyên qua hại cho một đời bi đát, rút kinh nghiệm xương máu, quyết định đấu tranh với yêu nghiệt tới cùng. Vấn đề là, đời này, nàng rốt cuộc làm thế nào để thoát khỏi vận mệnh bị xuyên qua? Xuyên việt nữ kia trùng sinh như thế nào?

Đỗ Hằng Sương bình tĩnh: quản ngươi là trùng sinh xuyên không hay là xuyên không trùng sinh, tóm lại, muốn cướp đoạt hạnh phúc của ta, tới một người ta giết một người, tới hai người ta giết cả đôi.

Lưu quang kính nhìn thấy đời sau. Hồng la trướng vây khốn uyên ương.

Trên cầu Nại Hà người đến người đi. Dưới sông Nhược Thủy, hổ lang chiếm cứ.

Đồng tâm đã ký kết, hoa dại không chịu nổi tên. Đáng tiếc trọng sinh nữ xuyên qua không tu kiếp này cầu kiếp sau.
Nguyên Phối Bảo Điển với một trăm lẻ tám chiêu thức ngự phu, có thể phòng tiểu tam tranh đoạt, diệt kế thất thượng vị, còn có thể đấu cho hồng nhan tri kỷ suy sụp…

DOWNLOAD EBOOK

prcepub