Kinh niên lưu ảnh – Như Thị Phi Nghênh

Vì Cuộc đời này, ngay cả một lần gặp mặt cũng là mong ước hão huyền.

Bao năm tháng đã qua, liệu chúng ta có thể bù đắp được không?

“Nếu như có thể, em sẽ dùng trọn đời trọn kiếp để nhớ về anh.

“Câu trả lời này, anh sẽ dùng thời gian trọn đời trọn kiếp trả lời em.”

DOWNLOAD EBOOK

prcepub