Kiếm được con, cưới được vợ – Lục Phong Tranh

Thầm mến, là do tôi đơn phương.

Càng sâu càng mập mờ.

Là không thể thành lập từ một phía.

Tư vị, lại là chua cay mặn ngọt nào có thể hình dung?

– Đới Nghi Thuần viết mùa hè năm 2009.

DOWNLOAD EBOOK

prcepub