Khúc ca cuối của tình yêu – Lục Xu

Anh nói, anh chỉ sống trong hiện tại.

Cô nói, tôi lại sống trong quá khứ.

Cô không thể lấy một người đàn ông tốt, anh cũng không cưới được một người phụ nữ tốt.

DOWNLOAD EBOOK

prc – epub