(Bản tạm) Khinh ngữ – Cửu Lộ Phi Hương

Tỉnh dậy, Lâm Khinh Ngữ phát hiện mình biến thành đàn ông…

Cô mừng rỡ như điên

Mà cùng là tỉnh dậy, Tô Dật An phát hiện mình biến thành… một cái cây

Anh đau khổ đến không muốn sống

Mà khổ sở hơn chính là

Có một cậu con trai (cô gái?) mỗi buổi tối đều chạy đến chỗ anh——nói chuyện với cái hốc cây…

Tất cả bí mật, kích động nho nhỏ, lo lắng nho nhỏ của cô

Đều thủ thỉ thù thì

Nói cho anh nghe.

DOWNLOAD EBOOK

prcepub