Khi mây đen gặp trăng sáng – Đinh Mặc

Cô ấy giống như ánh mặt trời nhỏ.

Còn tôi chỉ là du khách nằm dưới ánh mặt trời ấy.

Bởi vì cô ấy chiếu sáng, nên cuối cùng ngẩng đầu lên nước mắt nhạt nhòa.

DOWNLOAD EBOOK

prcepub