Hươu lạc lối – Bạc Hà Mê

“Em thích anh cái gì?”

“Chờ lần sau em nói với anh.”

“Tại sao là lần sau?”

“Có lần sau, chứng tỏ anh vẫn thích em.”

“Lần sau có thể nói không?”

“Đợi lần sau nữa.”

“…”

Em lạc lối, để anh dẫn đường cho em.

DOWNLOAD EBOOK

prc – epub