Đêm nay ngủ cùng ai – Jassica

 

Đây là câu chuyện về quy tắc ngầm trong làng giải trí.

Hay nói cách khác, chính là một con thỏ trắng bị người bán đi, còn giúp người kiếm tiền.

Cuối cùng bị một con sói bụng dạ đen tối phá đi lớp vỏ bọc bên ngoài và tiến sâu vào trái tim.

DOWNLOAD EBOOK

prcepub