Cùng anh đi đến tận cùng thế giới – Dung Quang

Anh cố chấp như đá, cô mạnh mẽ như lửa.

Mà hết lần này đến lần khác, từ linh hồn đến thể xác, họ đều phù hợp với nhau.

Phóng viên mặt trận VS nhiếp ảnh gia điên loạn.

Nam chính như ánh nắng mặt trời, nữ chính có sức mạnh như đàn ông.

Câu chuyện này lại có tên ‘Vài câu chuyện về chiến trường hỗn loạn.’

DOWNLOAD EBOOK

prcepub