Cứ quyết định vậy nhé – Tiểu Bố Thích Ăn Bánh Trứng

Anh từng cho rằng bản thân chỉ có thể cuồng nhiệt với bóng đá.

Mãi đến khi gặp cô.

Một kẻ nhất kiến chung tình, bắt đầu cho câu chuyện tình chị em không ngơi nghỉ.

Một đoạn tình yêu có chút đen tối giữa chân sút lưu manh và tiểu biên tập trầm tĩnh.

Đây không phải là bài viết về bóng đá, mà chỉ là một câu chuyện tình yêu.

DOWNLOAD EBOOK

prcepub