(Bản tạm) Chuyện tháng tư – Vĩ Ngư

 

Tháng tư, vận mệnh anh cập bến, đón em lên thuyền.

Bộ này bối cảnh lạ (từ Bắc Âu qua Châu Phi), tính cách nhân vật cũng không bình thường (hai bạn từng trải, bản lĩnh và cùng sống để chờ chết nên hơi ngông), tác giả viết theo phong cách khác trước, không kinh dị, không yêu ma.

DOWNLOAD EBOOK

prcepub