(Bản tạm) Vương phi trùng sinh ký – Cửu Lam

Bùi Ngọc Kiều là đại cô nương Hầu phủ, mỹ mạo e thẹn như hoa. Có điều hơi ngốc nghếch, mơ mơ hồ hồ bị chỉ hôn cho Sở Vương Tư Đồ Tu. Sau khi kết hôn được ác tướng công chỉ bảo, cuối cùng nàng cũng ” sáng dạ ” ra chút. Đáng tiếc hai vợ chồng đều đoản mệnh, lần lượt qua đời.

Trùng sinh năm mười lăm tuổi, Bùi Ngọc Kiều có tổ mẫu và phụ thân thương yêu, lại không chịu gả cho tướng công hung dữ kiếp trước. Tư Đồ Tu sau khi phát hiện mất hứng , cô nương mình dạy dỗ xong, chẳng lẽ để cho người khác ngồi không hưởng lộc?

DOWNLOAD EBOOK

prcepub