(Bản mới) Thịnh sủng thê bảo – Mạt Trà Khúc Kỳ

Phủ Trấn Quốc Công dương thịnh âm suy, đến đời của Giang Diệu, một phòng tất cả đều là nam nhân!

Trong tam phòng, chỉ có đại phòng là sinh được tiểu nữ nhi duy nhất gọi là Giang Diệu. Trên nàng còn có 7 đường huynh cùng với 3 ca ca ruột. Từ nhỏ nàng muốn cái gì thì sẽ là cái đó, ai bắt nạt nàng thì đúng là gặp phải tháng ngày xui xẻo.
Sau khi lớn lên, tiểu nữ nhi phấn điêu ngọc mài ngày xưa đã bị Tuyên Vương Lục Lưu bắt về nhà “ăn”.

Tuyên Vương sát phạt quả quyết, quyền khuynh triều chính, Giang Diệu cảm thấy, chính mình gả cho hắn có thể nghênh ngang mà làm chuyện xấu.

Đoạn trích nhỏ

Tuyên Vương: Sinh một đứa nhỏ, bản vương cõng nàng đi!
Giang Diệu: Vậy nếu ta sinh 2 đứa nhỏ thì có thể “cưỡi” lên cổ chàng sao?

– Nữ chính: bề ngoài giống con thỏ nhỏ, nhưng nội tâm cương liệt, tuyệt đối không bao giờ để mình chịu thiệt, là người cực kì bao che khuyết điểm, không có chuyện được sủng mà kiêu, mà cực kì yêu thương và bảo vệ nam nhân của mình.

– Nam chính: mạnh mẽ, phúc hắc thâm tình, đối với nữ chính chỉ có sủng ngọt… ngọt và ngọt.

DOWNLOAD EBOOK

prcepub