(Bản tạm) Lan nhân bích nguyệt – Khuynh Linh Nguyệt

Lan Nhân Bích Nguyệt là đóa hoa đẹp nhất thế gian.

Lan Nhân Bích Nguyệt là báu vật võ lâm chí tôn.

Đó đại biểu cho quyền lực cùng vinh hoa mà bất cứ người nào cũng mơ ước có được.

Đã từng có hai người, làm việc không màng đến danh lợi, lý tưởng của bọn họ, chớ đem Lan Nhân Bích Nguyệt kéo vào, đứng trên đỉnh giang sơn, nhìn xuống thiên hạ anh hào.

Một người,

Tiên diệc dục vi bích ảnh khuynh.

(Bích ảnh khuynh thành tựa tiên)

Một người,

Chích nguyện bạn tiên vũ thế gian.

(nguyện làm thần tiên đứng xem chuyện vui buồn nhân gian)

DOWNLOAD EBOOK

prc – epub