Bạch Dương và Sư Tử – Xuân Thập Tam Thiếu

 

Bạn hỏi tôi điều gì kỳ diệu nhất?

Tôi nói rằng điều kỳ diệu nhất chính là chuyện không nên xảy ra, cuối cùng lại xảy ra.

Nhưng mà nếu, chỉ là nếu

Sau khi trải qua thất vọng, phản bội, ly biệt và bỏ cuộc

Bạn vẫn cứ tràn đầy dũng khí

Vẫn cứ bằng lòng tin tưởng người khác

Vẫn có một trái tim hồn nhiên mà lương thiện

Vẫn cứ tin tưởng tình yêu là điều tốt đẹp nhất trên thế giới này…

Như vậy, như vậy tôi nghĩ rằng, điều kỳ diệu đã xảy ra.

DOWNLOAD EBOOK

prcepub