Áo blouse trắng và bã đậu ngọt – Tử Tiện Lí

Đường Quỳ vừa mới bước qua sinh nhật tuổi 23, không thể lay chuyển được mẹ mình, bị ép phải bước lên con đường đi xem mắt.

Đến lúc gặp mặt, cô và người đàn ông tuấn tú kia nhìn nhau không nói lời nào.

Thật lâu sau đó, Đường Quỳ khó nhọc lên tiếng, cảm giác cả hàm răng đều đang run lên cầm cập: “Thầy… Chào thầy ạ!”

* Đi xem mắt gặp phải thầy giáo của mình thì phải làm sao đây QAQ *

DOWNLOAD EBOOK

prc – epub