Ngàn dặm tương tư – Thanh An

Ngàn Dặm Tương Tư

“Em hứa một ngày em sẽ trở về,

Em sẽ giữ chàng an toàn,

Em sẽ giữ chàng bình an.

Lúc này, mọi chuyện điên rồ quá,

Em chẳng biết làm sao mà ngăn lại.

Em hiểu chúng ta còn nhiều điều cần nói,

Nhưng em không thể ở lại.

Hãy cứ để em ôm chàng thêm một chút,

Hãy nhận lấy một phần trái tim em,

Biến nó thành của chàng

Để khi chúng ta cách xa Chàng sẽ chẳng cô đơn…

Đêm nay, khi chìm vào giấc ngủ,

Chàng hãy nhớ rằng

Chúng ta nằm dưới cùng một trời sao…”

DOWNLOAD EBOOK

prcepub